Primul Raport privind Solvabilitatea și Starea Financiară (SFCR)  Gothaer Asigurări Reasigurări la 31.12.2016 susține stabilitatea financiară a societăţii, indicând o marjă de solvabilitate de 158% (SCR)

Primul Raport privind Solvabilitatea și Starea Financiară (SFCR) Gothaer Asigurări Reasigurări la 31.12.2016 susține stabilitatea financiară a societăţii, indicând o marjă de solvabilitate de 158% (SCR)


2016 a fost anul în care Gothaer Asigurări Reasigurări și-a regăsit ritmul de creștere în timp ce a reușit să își mențină controlul câștigat asupra portofoliului, utilizând instrumentele dezvoltate în vederea atingerii obiectivelor de performanță în ceea ce privește rezultatul financiar.
Odată cu implementarea Solvency II, toți asigurătorii au obligativitatea de a publica anual raportul privind solvabilitatea și situația financiară (SFCR – Solvency and Financial Condition Report), pe o structură reglementată în conformitate cu Directiva Europeană Solvency II. Înainte de publicare, aceste rapoarte sunt supuse proceselor interne de revizuire și aprobare de către membrii boardului fiecărei companii.
Conform cerințelor Solvency II și normei 21/2016, Gothaer Asigurări Reasigurări raportează că, prin eforturi proprii și prin suportul oferit de acționarii săi, a asigurat o marjă de solvabilitate confortabilă de 158% pentru cerința de capital de solvabilitate (SCR) și de 256% pentru cerința de capital minim (MCR) la sfârșitul lunii decembrie 2016. Aceste rezultate sunt auditate de către auditorul independent Deloitte și publicate de către societate în  data de 19 mai a.c., în cadrul Raportului privind solvabilitatea și starea financiară (SFCR) în 2016, opinia de audit a Deloitte urmând a fi publicată până la data de 21 iulie 2017.

Directiva Solvency II asigură nu numai un mediu conștient de riscuri și mai stabil pentru clienții companiilor de asigurări, dar și o structură de raportare transparentă și completă a societăților de asigurare către supraveghetor (ASF) şi publicul larg. De aceea, raportările care însoțesc SFCR au complexitate crescută a analizelor și raportărilor menite să reflecte cât mai exact capacitatea companiilor de a răspunde riscurilor asumate.
Raportarea solidității financiare și a gradului de conformitate este realizată de Gothaer Asigurări Reasigurări folosind modelul standard de raportare, la fel ca marea majoritate a companiilor din piaţă, în raport cu cerinţele şi standardele Solvabilitate II.
”În regimul de solvabilitate SII, în contextul în care sunt implementate măsuri care asigură un grad mult mai mare de conformitate și control al activităților, precum şi corelarea necesarului de capital cu profilul de risc al societății, ne bucurăm să vedem că toate eforturile angajaților, cărora țin să le mulțumesc, precum și ale acționarilor companiei, se reflectă în atingerea unei marje de solvabilitate de 158% la 31.12.2016, mult peste pragul minim solicitat de legislație”, declară Anca BĂBĂNEAȚĂ, Director General Gothaer Asigurări Reasigurări.
Structura fondurilor proprii reprezintă un alt indicator al calității resurselor disponibile, în Solvency II existând 3 categorii diferite, din care fondurile catalogate în categoria 1 (tier 1) au calitatea cea mai bună.  “Gothaer Asigurări Reasigurări se numără printre puținele companii din piață care raportează, la 31.12.2016, o componentă a fondurilor proprii formată exclusiv din fonduri de prim rang, ceea ce arată încă o dată stabilitatea financiară a companiei”, completează Ionuț Baciu, Director General Adjunct Gothaer Asigurări Reasigurări.
La baza dezvoltării sănătoase a Gothaer în România se află strategia puternic orientată către profit și sustenabilitate, precum și susținerea grupului din care face parte.

GOTHAER ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A. Str. Barbu Delavrancea, Nr. 6A, corp A2, Sector 1, Bucureşti  Tel: +4 021 200 00 00; Fax: +4 021 200 00 98 www.gothaer.ro   online.gothaer.ro
J40/12276/2006; CUI 18892336; Capital social subscris și vărsat 56.242.980 lei, autorizată de Comisia de Supraveghere a  Asigurărilor RA057/06.12.2006, actuala Autoritate de Supraveghere Financiară. Cod LEI: 5299000TL4WT47U3ZG88.  Operator de date cu caracter personal înregistrat sub numerele 4198/2007 și 4200/2007.
021.200.00.00 Serviciul ClienţiDaune
La finele anului 2016, Gothaer Allgemeine, cea mai importantă companie din grupul Gothaer, a raportat o marjă de solvabilitate de 202%.
Raportul complet privind Solvabilitatea și Starea Financiară Gothaer Asigurări Reasigurări pentru anul 2016 poate fi accesat oricând online, aici.

+ There are no comments

Add yours

*

Acest formular vă colectează numele, e-mailul și conținutul, astfel încât să putem urmări comentariile plasate pe site. Pentru mai multe informații, consultați politica noastră de confidențialitate, unde veți primi mai multe informații despre unde, cum și de ce stocăm datele dvs.

DA, sunt de acord